Πολιτική Επιστροφής Χρημάτων

Επιλογές πληρωμής πελατών

Οι πελάτες μπορούν να πληρώσουν ένα μέρος του ποσού κράτησης σαν προκαταβολή ή και όλο το ποσόν.
Οι πληρωμές όλες μπορεί να πραγματοποιηθούν την επόμενη ημέρα του check in.

Οι πελάτες μπορεί να χρεωθούν με το 50% του ποσού κράτησης κατά τη διάρκεια των 14 ημερών πριν το check in.

Πολιτική ακυρώσεων

Εάν ο πελάτης ακυρώσει τουλάχιστον 14 ημέρες πριν το check in, δεν χρεώνεται τίποτε, ενώ εάν έχει δώσει προκαταβολή, αυτή επιστρέφεται στο 100%.

Εάν ακυρώσει εντός 14 ημερών από το check in, χρεώνεται το 50% της κράτησης.